Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 5 гостей.

Рекомендації для автора


Вимоги до оформлення статті

На першому рядку у лівому куті — шифр УДК (шрифт напівжирний); у правому ‒ ім’я і прізвище автора напівжирними літерами, під ним — назва міста (курсивом напівжирним). На наступному рядку курсивом друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок ‒ курсивом резюме (3-4 рядки) українською мовою. На наступному рядку з абзацу — ключові слова (шрифт ‒ курсив).

Через один рядок ‒ аналогічне резюме англійською мовою.

Через один рядок після резюме — основний текст статті. Ілюстративний матеріал друкується курсивом.

Посилання в тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра ‒ номер джерела в загальному (алфавітному) списку літератури, друга — цитована сторінка; на кожну позицію у списку літератури має бути посилання у тексті статті. Не подавати в тексті розгорнутих посилань (напр..: [Іванов А.П. Вступ до мовознавства. ‒ К., 200. ‒ С.54]).

За необхідності подання приміток (коментарів) до тексту вони оформлюються так: у тексті за допомогою функції «Верхний индекс» ставиться порядковий номер примітки (наприклад: ... , ... ) а через рядок після тексту статті із заголовком «Примітки» (по центру) наскрізною нумерацією подавати текст приміток.

За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.

Треба розрізняти тире (‒) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури).

Список літератури подавати в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту. Назва “ЛІТЕРАТУРА” друкується через один рядок після основного тексту (великими напівжирними літерами (курсивом), посередині рядка.

Зразок: Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови. ‒ К.: Наукова думка, 1980. ‒ 288 с.

Аспіранти подають статті з рецензією наукового керівника; автори без вчених звань ‒ з рецензією доктора наук.

Зразок оформлення матеріалів