Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 10 гостей.

СОЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ В МОЛОДІЖНОМУ СЛЕНГУ


Рік публікації2014
АвториС. Мартос, О. Нечмілова
Мова статтіУкраїнська
Ключові словакартина світу, лексико-семантичне поле, молодіжний сленг, соціальні характеристики.
Аннотація

У статті звернено увагу на соціальні характеристики людини в лексико-семантичній системі молодіжного сленгу. Автори виділяють і детально аналізують найменування осіб за родом занять, професією, національною належністю тощо.

Нумерація сторінок184-187
Додаток
[file] 47.pdf


Література: 

1. Гуц Е.Н. Ненормативная лексика в речи современного городского подростка (в свете концепции языковой личности): Дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. – Омск, 1995. – 304 с.
2. Міщенко М. Мова і політичне життя // http://www.ji.lviv.ua/searchFrameset.htm
3. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русского жаргона. – С.-Пб.: "Норинт", 2001. – 720 с.
4. Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг: Соціальна диференціація української мови. – К.: Критика, 2005. – 464 с.
5. Ставицька Л. Короткий словник жаргонної лексики української мови. – К.: Критика, 2003. – 336 с.
6. Ставицька Л. Національно-мовна специфіка сучасного українського сленгу // Південний архів: Філологічні науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2002. – Вип. 14. – С. 115–121.
7. Узенёва Е.С. Жаргон и представления о женском и мужском поле (на материале современного болгарского языка) // Гендер: язык, культура, коммуникация: Материалы Междунар. конф. – М.: МГЛУ, 2003. – С. 112–113.
8. Шерех Ю. Поза книжками і з книжок. – К.: Час, 1998. – 456 с.
9. Grabias S. Język w zachowaniach społecznych. – Lublin: Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 1994. – 336 s.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 184-187.