Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 4 гостя.

ІНФОРМАТИВНИЙ ДІАЛОГ ТА ЙОГО ЖАНРОВІ ФОРМИ В ОПОВІДНИХ ТЕКСТАХ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО


Рік публікації2014
АвториІ. Романюк
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформативний діалог, абсурд як мовленнєвий жанр., бесіда як мовленнєвий жанр, мовленнєвий жанр
Аннотація

У статті розглядаються основні специфічні особливості інформативного діалогу; досліджуються мовленнєві жанри ‘бесіда’ та ‘абсурд’.

Нумерація сторінок137-141
Додаток
[file] 37.pdf


Література: 

1. Арутюнова Н. Д. Жанры общения // Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейксис / Арутюнова Н. Д., Булыгина Т. В., Кибрик А. А. // РАН Ин-т языкознания. – М.: Наука, 1992. – С. 52-56.
2. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творчества / [сост. С. Г. Бочаров; текст подгот. Г. С. Бернштейн, Л. В. Дерюгина; примеч. С. С. Аверинцева, С. Г. Бочарова]. – М.: Искусство, 1979. – С. 237-280.
3. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. – К.: Видавничий центр "Академія", 2004. – 344 с.
4. Дементьев В. В. Изучение речевых жанров в России: аспект формализации социального взаимодействия // Антология речевых жанров: повседневная коммуникация / [под общей ред. К. Ф. Седова]. – М.: Лабиринт, 2007. – С. 39-61.
5. Матвеева Т. В. К лигвистической теории жанра // Сollegium. – 1995. – № 1-2. – С. 65-70.
6. Нечуй-Левицький І. С. Прозові твори. Зібрання творів у десяти томах. – К.: Наукова думка, 1965 – 1968 рр.
7. Седов К. Ф. Человек в жанровом пространстве повседневной коммуникации // Антология речевых жанров: повседневная коммуникация / [под общей ред. К. Ф. Седова]. – М.: Лабиринт, 2007. – С. 7-38.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 137-141.