Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 6 гостей.

ОНОМАСТИЧНИЙ ЛАНДШАФТ ЯК ЧАСТИНА МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ


Рік публікації2014
АвториВ. Неклесова
Мова статтіУкраїнська
Ключові словалінгвістичний ландшафт, ономастичний ландшафт
Аннотація

У статті розглянуто поняття лінгвістичного ландшафту та найбільш впливові студії у цьому напрямку. Досліджується співвідношення лінгвістичного та ономастичного ландшафту, який виходить за межі першого. Ономастичний ландшафт є частиною лінгвістичного ландшафту і водночас уміщує інші сфери соціального та приватного життя.

Нумерація сторінок130-133
Додаток
[file] 35.pdf


Література: 

1. Бучко Д. Г. Словник української ономастичної термінології / Бучко Д. Г. – Харків : Ранок-НТ, 2012. – 256 с.
2. Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу: Монографія, 2-е вид., випр. і доп. / Голубовська І. О. – К.: Логос, 2004. – 284 с.
3. Карасик В.И. Лингвокультурный концепт как элемент языкового сознания / В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин // Методология современной психолингвистики ; [под ред. В.А. Пищальниковой]. – Москва, Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2003. – С. 50–57.
4. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Селіванова О.О. – Полтава : Довкілля-К., 2006. – 716 с.
5. Супрун В.И. Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический потенциал / Супрун В.И. – Волгоград : Перемена, 2000. – 172 с.
6. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / Подольская Н.В. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Наука, 1988. – 192 с.
7. Backhaus
P.
Multilingualism
in
Tokyo:
A
look
into
the
linguistic
landscape / Backhaus
P.
// Linguistic landscape: A new approach to multilingualism. – [ed. D.Gorter].
– UK, Clevedon, 2006. – P. 52-66.
8. Cenoz J. Linguistic landscape and minority languages / Cenoz J., Gorter D. // International Journal of Multilingualism (special issue). – 2006. – № 3(1). – P. 67-80.
9. Coulmas F. Linguistic Landscaping and the Seed of the Public Sphere / Coulmas F. // Linguistic Landscape : Expanding the scenery. – [eds. E.
Shohamy,
D. Gorter]. –
New
York:
 Taylor and Francis, 2009. – P. 13-24.
10. Edelman L. What’s in a Name? Classification of Proper Names by Language / Edelman L. // Linguistic Landscape : Expanding the scenery. – [eds. E.
Shohamy,
D. Gorter]. –
New
York:
 Taylor and Francis, 2009. – P. 141-154
11. Landry R. Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study / Landry R., Bourhis R. // Journal of language and Social Psychology. – 1997. – № 16 (1). – P. 23-49.
12. Nicolaisen W.F.H. Onomastic Onomastics // Actes du XVIe Congrès International des Sciences Onomastiques, Québec, Université Laval 16-22 août 1987, ed. J.-C.Boulanger. – Québec : les Presses de l’ Université Laval, 1990. – P. 3-14.
13. Shohamy
E. Linguistic
landscape
as
an
ecological
arena : Modalities,
 Meanings,
 Negotiations,
 Education
/ Shohamy
E.,
Waksman S. // Linguistic Landscape : Expanding the scenery. – [eds. E.
Shohamy,
D. Gorter]. –
New
York:
 Taylor and Francis, 2009. – P. 313-331.
14. http://www.google.com/trends/
15. http://www.google.com/zeitgeist/

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 130-133.