Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 1 користувач та 8 гостей.

Користувачі на сайті

  • rhumbabreakthrough

ПИТАННЯ ТИПОЛОГІЇ ДИСКУРСУ


Рік публікації2014
АвториН. Ковальська
Мова статтіУкраїнська
Ключові словадискурс, Класифікація, текст, типологія
Аннотація

Статтю присвячено дослідженню дискурсу як одного з центральних і найбільш суперечливих понять у сучасній лінгвістиці. Висвітлено найвідоміші типології дискурсу. Систематизовано основні принципи та критерії поділу дискурсу на типи й підтипи.

Нумерація сторінок120-123
Додаток
[file] 32.pdf


Література: 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-ге вид., доп. – К.: ВЦ "Академія", 2009. – 376 с.
2. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация: сб. работ / Т. А. ван Дейк; пер. с англ., сост. В. В. Петрова; под ред. В. И. Герасимова; вступ. ст. Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
3. Карпчук Н.П. Адресованість в офіційному та неофіційному англомовному дискурсі (комунікативно-прагматичний аналіз): Монографія / Н. П. Карпчук. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 162 с.
4. Кожин А.Н. Функциональные типы русской речи: Учеб. пособие для филол. специальностей ун-тов / А. Н. Кожин, О. А. Крылова, В. В. Одинцов. – М.: Высшая школа, 1982. – 223 с.
5. Красных В. В. "Свой" среди "чужих": миф или реальность? / В. В. Красных. – М.: ИТДГК "Гнозис", 2003. – 375 с.
6. Макаров М.Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М.: ИТДГК "Гнозис", 2003. – 278 с.
7. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Г. Г. Почепцов. – К.: ВЦ "Київський університет", 1999. – 308 с.
8. Серажим К.С. Термін "дискурс" у сучасній лінгвістиці / К. С. Серажим // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен. – Харків: Константа, 2003. – С. 7-12.
9. Шевченко І.С. Проблеми типології дискурсу / І. С. Шевченко, О. І. Морозова // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен / За загальн. ред. Шевченко І. С.: Монографія. – Харків: Константа, 2005. – С. 233 – 236.
10. Harris Z. S. Discourse analysis: A sample text / Z. S. Harris // Language. – 1952. – Vol. 28. – P. 1-30; 474-494.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 120-123.