Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 6 гостей.

ЗНАК ТА ОБРАЗ ЯК ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІ РЕАЛІЇ У СЕМІОЗИСІ МОВНОГО ПРОСТОРУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ


Рік публікації2014
АвториВ. Желязкова
Мова статтіУкраїнська
Ключові словамовний знак, образ, семіозис, семіотика, художній твір
Аннотація

У статті розглянуто взаємодію образів та знаків як невід’ємних складових у створенні мовного простору художнього твору. Акцентовано роль мовного знака та його семіотичних властивостей як складника розуміння художнього образу під час розгляду його у просторі комунікації.

Нумерація сторінок110-113
Додаток
[file] 29.pdf


Література: 

1. Волинський П. К. Основи теорії літератури. Вступ до літературознавства [Текст] : навчальний посібник / П. К. Волинський. – 2-е вид. вип. і доп. – К.: Радянська школа, 1967. – 365 с.
2. Літературознавча енциклопедія: у 2-х т. / Автор-укладач Ю.І. Ковалів – К.: ВЦ "Академія", 1987. – 752 с.
3. Лосев А.Ф. Специфика языкового знака в связи с пониманием языка как непосредственной деятельности мысли [Текст] / А. Ф. Лосев, Знак. Символ. Миф. – М.: МГУ, 1982. – 480 с.
4. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – история [Текст] / Ю.М. Лотман. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 136 с.
5. Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура [Текст]: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. филол., лингв., переводовед. факультетов высших учебных заведений / Н.Б.Мечковская. – М.: Издательский центр "Академия", 2007. – 432 с.
6. Пірс Ч.С. Логічні підстави теорії знаків [Текст] / Пер. з англ. В. В. Кирющенко, М. В. Колопотіна, послесл. В. Ю. Сухачова / Ч.С. Пірс. – С.-Пб.: Лабораторія метафізичних досліджень філософського факультету С.-ПбДУ; Алетейя, 2000. – 352 c.
7. Померанцева Н.А. Эстетические основы искусства Древнего Египта [Текст] / Н.А. Померанцева. – М.: Искусство, 1985. – 255 с.
8. Хализев В.Е. Теория литературы [Текст] / В.Е. Хализев.– М.: Высшая школа, 1999. – 398с

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 110-113.