Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 1 користувач та 6 гостей.

Користувачі на сайті

  • lakeshoreclubhouse

ВІДОБРАЖЕННЯ ДІАЛЕКТНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У ДАВНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ


Рік публікації2014
АвториЮ. Березіна
Мова статтіУкраїнська
Ключові словабаварський, діахронічне та синхронічне дослідження, давньоверхньонімецькі діалекти: алеманський, франкський
Аннотація

У статті йдеться про діалектні особливості та їх прояв у давньоверхньонімецькій мові. Дослідження виконане на матеріалі давніх текстів та словників.

Нумерація сторінок107-110
Додаток
[file] 28.pdf


Література: 

1. Жирмунский В. М. Общее и германское языкознание. – Л.: Наука, 1976. – 299 с.
2. Крепак Е.М., Сотникова А.Л. Виртульные лекции по введению в германскую филологию. 2010-2011. Электронный ресурс. [Сайт]. URL: http://vved-v-germ-phil.cvsw.ru (дата звернення 2.10.2012).
3. Левицький В. В. Основи германістики. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 528 с.
4. Левицкий В. В. Этимологический словарь германских языков. – Винница: Нова Книга, 2010. – Т. 1 – 616 с., Т. 2 – 368 с.
5. Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія. – Полтава: Довкілля. – К, 2010. – С. 570-571.
6. Таранец В.Г. Энергетическая теория речи. – Киев-Одесса: Вища школа, 1981. – 149 с.
7. Таранець В.Г. Фонетичні зміни звуків і слова в діахронії // Нова Філологія. – Запоріжжя: ЗДУ. – 2002. – № 2(13). – С. 348-349.
8. Lewizkij V., Heinz-Dieter Pohl Geschichte der deutschen Sprache. – Winnyzia: Nowa Knyha Verlag 2010. – 256 s.
9. Schützeichel R. – [4., erg. Aufl.]. – Tübingen: Max. Niemeyer Verlag, 1989. – 309 s.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 107-110.