Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 7 гостей.

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ПРИРОДА" У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ КАНАДСЬКИХ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ПОЕТІВ


Рік публікації2014
АвториТ. Сушич
Мова статтіУкраїнська
Ключові словалексико-семантичне поле, мікропіле, мовна картина світу, семантичне поле
Аннотація

Статтю присвячено опису лінгвостилістичних особливостей лексем на позначення поняття "природа", лексико-семантичного поля та його характеристиці; проведено лексико-семантичний аналіз досліджуваних одиниць

Нумерація сторінок096-100
Додаток
[file] 25.pdf


Література: 

1. Бодуен де Куртэне И.А. Избранные труды. – М., 1963. – Т. 2.
2. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 272 с.
3. Голод Марія. Стрімка моя вулиця. Поезії. – Торонто.: Обєднання українських письменників "Слово", 1988. – 144 с.
4. Зуєвський Олег. Вибране. Поезії. Переклади. – К.: Вид-во художньої літератури "Дніпро", 1992. – 364 с.
5. Лозко Галина.Українське народознавство. – К.: Зодіак ЕкО, 1995. – 367 с.
6. Маслова В. Лингвокультурология. – М., 2001. – 194 с.
7. Палій Ліда. Дивовижні птиці. – Торонто.: Обєднання українських письменників "Слово", 1989. – 39 с.
8. Попова З. Д., Стернин И.А. Язык и национальная картина мира. – Воронеж: Издательство "Истоки", 2002. – 59 с.
9. Славутич Яр. Твори. – Т. 1: Поезії. – К.: Дніпро, 1994. – 670 с.
10. Цивьян Т.В. Лингвистические основы балканской модели мира. – М., 1990. – 176 с.
11. Черненко Олександра. В дорозі до другого берега. Поезії. – Едмонтон, 1992. – 176 с.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 96-100.