Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 5 гостей.

ФУНКЦИИ МЕТАФОР В РОМАНЕ М.БУЛГАКОВА "МАСТЕР И МАРГАРИТА"


Рік публікації2014
АвториН. Резниченко
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаемоційна, кодувальна, метафора, моделювальна функції., номінативно-оцінювальна, образно-естетична, оцінно-характеризувальна, стилєутворювальна, текстоутворювальна
Аннотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей функціонування метафор у мовній структурі роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита". Виявлено та проаналізовано різноманітні функції метафор.

Нумерація сторінок092-096
Додаток
[file] 24.pdf


Література: 

1. Арутюнова Н. Метафора // Большая Советская Энциклопедия. Языкознание. – М., 1998.
2. Булгаков М.А. Избр. произв: В 2 т.: Т.2 /Сост. и коммент. Л.М.Яновской. – К.:Дніпро, 1989. – 750 с.
3. Вежбицкая А.В. Теория метафоры / А.В. Вежбицкая. – М.: Прогресс, 1990. – 133 с.
4. Скляревская Г.Н. Метафора в системе языка. – С.-Пб., 1993. – 151 c.
5. Телия В.Н. Вторичная номинация и ее виды // Языковая номинация. Виды наименований. – М.: Наука, 1977. – С. 129 – 221.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 92-96.