Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 1 гість.

ІНТЕРФЕРУЮЧИЙ ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТРУКТУРІ АНГЛІЙСЬКОГО ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ


Рік публікації2014
АвториЛ. Покорна
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінтерферуючий вплив, аломорфні риси, англійська мова, контрастивний аналіз, просте речення, українська мова
Аннотація

У статті проведений контрастивний аналіз простого речення в англійській та українській мовах, виявлені аломорфні риси, які зумовлюють інтерферуючий вплив української мови при навчанні англійському синтаксису та породжують типові помилки в структурі простого речення.

Нумерація сторінок089-092
Додаток
[file] 23.pdf


Література: 

1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка [Текст]: учебник. Для студентов филол. фак. ун-тов и фак. англ. яз. педвузов / М.Я. Блох. – М.: Высш. школа, 1983. – 383 с.
2. Ильиш Б.А. Строй современного английского язика [Текст]: учебник по курсу теоретической грамматики для студентов педагогических институтов (на англ. языке) / Б.А. Ильиш. – Ленинград: Просвещение, 1971. – 367 с.
3. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов [Текст] / І.В. Корунець. – К.: Либідь, 1995. – 238 с.
4. Плоткин В.Я. Строй английского языка [Текст] / В.Я. Плоткин. – М.: Высшая школа, 1989. – 239 с.
5. Смирницкий А.И. Синтаксис английского язика [Текст] / А.И. Смирницкий. – М.: Литература на иностранных языках, 1957. – 284 с

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 89-92.