Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 2 гостя.

ВНУТРІШНЯ ФОРМА СЛОВА В ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ АНАЛІЗІ


Рік публікації2014
АвториВ. Перепьолка
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова: внутрішня форма слова, вербальне мислення, концептуалізація, метамова, мовна картина світу, образне мовлення, прагматика., семантика
Аннотація

Стаття присвячена обґрунтуванню образності слова, що розкривається через його внутрішню форму, яка відображає національне світобачення

Нумерація сторінок085-088
Додаток
[file] 22.pdf


Література: 

1. Апресян Ю.Д. Вибрані праці. – Т. ІІ. Інтегральний опис мови і системна лексикографія. – М.: Школа "Мови російської культури", 1995. – С. 348.
2. Вайсгербер Й.Л. Язык и философия// Вопросы языкознания, 1993. – № 2. – С. 30.
3. Гумбольдт В.О. Про відмінність будови людських мов і її вплив на духовний розвиток людства// Гумбольдт В. Вибрані праці з мовознавства. – М., 1984. – С. 156-180.
4. Кононенко В.І. Українська лінгвокультурологія: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2008. – С. 120.
5. Манакин В.М. Сопоставительная лексикология. – К.: Знання, 2004. – С. 25.
6. Семчишин М. Тисяча років української культури. – Нью-Йорк:1993. – С. 150.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 85-88.