Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 1 користувач та 4 гостя.

Користувачі на сайті

  • lakeshoreclubhouse

СУГЕСТИВНИЙ КОМПОНЕНТ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ


Рік публікації2014
АвториОлексюк О.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словавплив, ключові слова, комерційна реклама, нейролінгвістичне програмування, семантика., сугестія
Аннотація

Статтю присвячено аналізу ключових слів комерційної реклами як маркерів мовного впливу. Виокремлені ключові слова розподілено на групи, висвітлено низку мовних ознак зафіксованих ключових слів, за допомогою технологій нейролінгвістичного програмування розкрито їхню сугестогенну природу.

Нумерація сторінок082-085
Додаток
[file] 21.pdf


Література: 

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD)/уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – Ірпінь : ВТФ "Перун", 2007. – 1736 с.: іл.
2. Ковалевська А. В. Метамодель лінгвістичної сугестивності політичних рекламних слоганів [текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01/Ковалевська Анастасія Володимирівна. – Одеса, 2011. – 293 с.
3. Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування : монографія/Т. Ю. Ковалевська. – вид. друге, випр. і доп. – Одеса : Астропринт, 2006. – 324 с.
4. Коваленко Є. Рекламний дискурс: лінгвістичні аспекти вивчення/Є. Коваленко // Лінгвістичні студії: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – С. 314–319.
5. Маслоу А. Мотивация и личность/А. Маслоу. – С.-Пб.: Евразия, 1999. – 479 с.
6. Психология в рекламе/[под ред. П. К. Власова]. – 2-е изд., допол., перераб., исправ. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. – 320 с.
7. Серио П. Как читают тексты во Франции/П. Серио // Квадратура смысла : Французская школа анализа дискурса : пер. с фр. и португ. – М.: ОАО ИГ "Прогресс", 1999. – С. 14–53.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 82-85.