Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 1 користувач та 4 гостя.

Користувачі на сайті

  • lakeshoreclubhouse

ЛЕКСИЧНО ОКАЗІОНАЛЬНІ ПРИСЛІВНИКИ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ УВИРАЗНЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ


Рік публікації2014
АвториО. Мироненко
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаКласифікація, лексично оказіональний прислівник, репрезентант, увиразнення.
Аннотація

У статті аналізуються лексично оказіональні прислівники, з’ясовується їх семантичний потенціал. Особливу увагу зосереджено на класифікації лексично оказіональних прислівників як показників увиразнення сучасної української літературної мови.

Нумерація сторінок078-081
Додаток
[file] 20.pdf


Література: 

1. Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія / О.І. Бондар, Ю.О. Карпенко, М.Л. Микитин-Дружинець. – К.: ВЦ "Академія", 2006. – 368 с.
2. Гольцова Н.Г. Окказиональность слова и окказиональность фразеологизма / Н.Г. Гольцова // Русский язык в школе. – 1993. – № 3. – С. 81-86.
3. Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001. – 224с.
4. Колоїз Ж.В. Українська оказіональна деривація: монографія / Ж.В. Колоїз. – К.: Акцент, 2007. – 311 с.
5. Лыков А.Г. Современная русская лексикология (русское окказиональное слово) / А.Г. Лыков. – М.: Высшая школа, 1976. – 119 с.
6. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. Стилістика української мови / Л.І. Мацько, О.М. Мацько, О.М. Сидоренко. – К.: Вища школа, 2003. – 262 с.
7. Словник української мови: В 11т. / Голов. ред. Білодід І.К. – К.: Наукова думка, 1970 – 1980.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 78-81.