Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 4 гостя.

ФУНКЦІЇ ЧАСТКИ "НАВІТЬ" У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ


Рік публікації2014
АвториТ. Матулевськ
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаактуалізація, висловлення, функційно-комунікативна роль., функція, частка
Аннотація

У роботі проаналізовано основні підходи до розгляду актуалізаційної функції часток. Деталізовано кваліфікаційні й класифікаційні ознаки часток у сучасній лінгвістиці, висвітлено функційно-комунікативну роль часток у структурі речення, а також схарактеризовано семантичні вияви частки "навіть" у політичному дискурсі.

Нумерація сторінок074-078
Додаток
[file] 19.pdf


Література: 

1. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы [Текст] / Н. Д. Арутюнова. – М.: Наука, 1976. – 383 с.
2. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка [Текст] / Ш. Балли ; пер. с фр. Е. Вентцель, Т. Вентцель. – М.: Изд-во иностр. лит-ры , 1955. – 416 с.
3. Бацевич Ф. С. Семантика обманутого ожидания: Слово "даже" в Ф. М. Достоевского / Ф. С. Бацевич // Studia rusystuczne Academii swientokrzyskiey. – T. 12. – Kielce, 2003. –
С. 239–247.
4. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. Исследования по русской грамматике [Текст] / В. В. Виноградов. – М. – Л : Учпедгиз, 1975. – 784 с.
5. Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови [Текст] : монографія / І. Р. Вихованець. – К.: Наук. думка, 1980. – 286 с.
6. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови [Текст] / І. Вихованець, К. Городенська. – К.: Пульсари, 2004. – 400 с.
7. Димитрова С. Актуализация предложения и ее зависимость от степени осведомленности адресата [Текст] / Стефана Димитрова // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1985. – Вып. ХV. – С. 535–545.
8. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови : Синтаксис. [Текст] : монографія / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 662 с.
9. Муминов В. И. Стилистические функции частиц в романе Ф. М. Достоевского "Идиот" : монография / В. И. Муминов. – Южно-Сахалинск : СахГУ, 2011. – 240 с.
10. Николаева Т. М. Функции частиц в высказывании (на материале славянских языков) [Текст] / Т. М. Николаева. – М.: Наука, 1985. – 168 с.
11. Русская грамматика / под ред. Н. Ю. Шведовой. – В 2 т.: Т. 1. – М.: АН СССР, 1980. –
С. 96–122.
12. Стародумова Е. А. Акцентирующие частицы в русском языке [Текст] / Е. А. Стародумова. – Владивосток, 1988. – 96 с.
13. Сучасна українська літературна мова [Текст] / за ред. М. Я. Плющ. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа. – 430 с.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 74-78.