Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 1 користувач та 4 гостя.

Користувачі на сайті

  • lakeshoreclubhouse

ОСВОЄННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ


Рік публікації2014
АвториО. Лисенко
Мова статтіУкраїнська
Ключові словалексична інтерференція, лексичне запозичення, процес освоєння, українська термінологія.
Аннотація

У статті проаналізовано процес освоєння лексичних запозичень в українській термінології, установлено характерні риси та особливості досліджуваного явища.

Нумерація сторінок071-074
Додаток
[file] 18.pdf


Література: 

1. Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию / В.А. Звегинцев. – М.: Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 1962. – 340 с.
2. Мартынов В.В. К лингвистическому обоснованию гипотезы о вислоодерской прародине славян / В.В. Мартынов // Вопр. языкознания, 1961. – № 3. – С. 51–59.
3. Реформатский А.А. Введение в языковедение / А.А. Реформатский. – М.: Просвещение, 1967. – 542 с.
4. Семчинський С.В. Семантична інтерференція мов / С.В. Семчинський. – К.: Вища школа, 1974. – 256 с.
5. Серебренников Б.А. Теория волн И. Шмидта // Явления языковой аттракции / Б.А. Серебренников // Вопр. языкознания. – 1957. – № 4. – С.3–15.
6. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка / А.И. Смирницкий. – М.: Изд-во лит-ры на иностранных языках, 1956. –260 с.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 71-74.