Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 6 гостей.

НІМЕЦЬКІ СОМАТИЧНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ


Рік публікації2014
АвториІ. Гоштанар
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаекспресивність, концептуальна метафора, мотивація, образність, соматизм, соматична фразеологічна одиниця
Аннотація

У статті розглянуто особливості мотиваційних процесів творення німецьких фразеологізмів із соматизмом-компонентом. З’ясовано символічне значення соматизмів, що побутує у німецькомовній картині світу.

Нумерація сторінок052-055
Додаток
[file] 14.pdf


Література: 

1. Тараба І. О. Концептуалізація соматизму "das Herz" як репрезентатора кардіофразеології в сучасній німецькій мові / І. О. Тараба // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – № 8. – С. 132 – 135.
2. Толстова О. Л. Лінгвокогнітивні особливості соматичних фразеологізмів іспанської мови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук: спец. 10.02.05 "Романські мови" / О. Л. Толстова. – Київ, 2007. – 20 с.
3. Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral. – Stuttgart, 2007. – 50 S.
4. Blazon N. Polinas Reise / N. Blazon. – München, 2008. – 92 S.
5. Buchholz S. Warum die Liebe flüchtig ist / S. Buchholz. – Leipzig, 2005. – 87 S.
6. Calvino I. Arbeiterehe / I. Calvino. – Stuttgart, 2008. – 44 S.
7. Eisenreich H. Der Weg hinaus / H. Eisenreich. – Stuttgart, 2007. – 50 S.
8. Földes Cs. Eigennamen in deutschen phraseologischen Redewendungen. Eine etymologische und semantisch-stilistische Analyse / Cs. Földes // Muttersprache. – 1985. – S. 174 – 185.
9. Lakoff G. Cognitive semantics // U. Eco, M. Santambrogio, P. Violi (eds.) Meaning and mental representations. – Bloomington, 1988. – P. 119 – 154.
10. Malecha H. Die Probe / H. Malecha. – Stuttgart, 2007. – 50 S.
11. Moser M. Die Entführung / M. Moser. – Stuttgart, 2008. – 144 S.
12. Schemann H. Idiomatik und Antropologie. "Bild" und "Bedeutung" in linguistischer, sprachgenetischer und philosophischer Perspektive / H. Schemann. – Hildesheim, Zürich, New York, 2002. – 154 S.
13. Weisenborn G. Ein gleichgültiger Mittwoch / G. Weisenborn. – Stuttgart, 2007. – 148 S.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 52-55.