Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 1 користувач та 8 гостей.

Користувачі на сайті

  • rhumbabreakthrough

КОГНІТИВНИЙ ПРИНЦИП КЛАССИФІКАЦІЇ ЧАСТИН МОВИ У МОВОЗНАВСТВІ 40-Х РР. – КІНЦЯ ХХ СТ.


Рік публікації2014
АвториК. Зубенко
Мова статтіУкраїнська
Ключові словакласифікація частин мови, когнітивний принцип, польова теорія, функціональний принцип
Аннотація

У статті проаналізовано когнітивний принцип класифікації частин мови в концепціях О. О. Селіванової, О. С. Кубрякової, С. A. Жаботинської, В. Г. Адмоні, О. А. Лаптєвої та ін.

Нумерація сторінок029-032
Додаток
[file] 7.pdf


Література: 

1. Адмони В. Г. Полевая природа частей речи (на материале числительных) // Вопросы теории частей речи (на материале языков различных типов). – Л.: Наука, 1968. – С. 98–106.
2. Бабайцева В. В. Явления переходности в грамматическом строе русского языка / Вера Васильевна Бабайцева // Явления переходности в грамматическом строе русского языка. – М., 1988. – С. 3–13.
3. Жаботинская С. А. Концептуальная модель частеречных систем: фрейм и скрипт / С. А. Жаботинская // Когнитивные аспекты языковой категоризации. Сборник научных трудов. – Рязань: Рязанский гос. пед. ун-т им. С. А. Есенина, 2000. – С. 15–21.
4. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Морфологія / А. П. Загнітко. – Донецьк : ТОВ "ВКФ"БАО", 2011. – 992 с.
5. Кубрякова Е. С. Язык и знание : На пути получения знаний о языке / Е. С. Кубрякова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.
6. Кузнецова Н. И. Наука в её истории (методологические проблемы) / Н. И. Кузнецова. – М.: Наука, 1982. – 127 с.
7. Лаптева О. А. Теория современного русского литературного языка / О. А. Лаптева. – М.: Высшая школа, 2003. – 351 с.
8. Селиванова Е. А. Когнитивно-функциональный аспект русских частей речи / Е. А. Селиванова // Вісник Черкаського університету. Серія філол. наук. – 2002. – Вип. 29. – С. 3–14.
9. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник / МОН України / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с.
10. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. – Полтава : Довкілля-К, 2010. – 844 с.
11. Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике / А. Ченки // Фундаментальные направления в современной американской лингвистике. – М. , 1997. – 201 с.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 29-32.