Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 11 гостей.

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ТЕОРЕТИЧНОГО МОВОЗНАВСТВА В АСПЕКТІ КОНЦЕПЦІЇ СИНЕРГЕТИЧНОГО ДЕТЕРМІНІЗМУ


Рік публікації2014
АвториА. Зеленько
Мова статтіУкраїнська
Ключові словааспект, значення, категорія, парадигматика, прагматика, синтагматика
Аннотація

У розвідці деталізується тлумачення універсальної категорії у мовознавстві – значення. Воно аналізується в аспектах прагматичному, синтагматичному та парадигматичному. Якщо у попередніх роботах автор зосереджувався на прагматичному, то у пропонованій – на синтагматичному. При цьому він звертається до генетики, використовуючи принцип вертикального перенесення блоків генів. Аналогію з цим він бачить в оформленні предикації. Констатується розширення предмета дослідження у мовознавстві за рахунок залучення інших форм функціонування мови, зокрема комп’ютерних та інтернетівської, як і позавербального компонента когнітивно-комунікативного засобу.

Нумерація сторінок018-029
Додаток
[file] 6.pdf


Література: 

1. Гаряев П. П. Лингвистико-волновой геном : теория и практика / П. П. Гаряев. – К.: Институт квантовой генетики, 2009. – 218 с.
2. Проблеми семасіології в аспекті лінгвістичних парадигм : монографія / А. С. Зеленько. – Ч. 3. – Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2013. – 134 с.
3. Мещеряков А. И. Слепоглухонемые дети : развитие психики в процессе формирования поведения / А. И. Мещеряков. – М.: Педагогика, 1974. – 328 с.
4. Эйнштейн А. Развитие идей от первоначальных понятий до теории относительности и квантов / А. Эйнштейн, Л. Инфельд. – Изд. третье, испр. / перевод с англ. и послесловие С. Г. Суворова. – М.: Наука, 1965. – 203 с.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 18-29.