Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 4 гостя.

ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ VS ТЕРМІНОСИСТЕМА: ПРИНЦИПИ НАПОВНЕННЯ ТА СТРУКТУРАЦІЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ПОЛЯ В МОВІ


Рік публікації2014
АвториЮ. Главацька
Мова статтіУкраїнська
Ключові словатермін, термінологічне поле, терміносистема
Аннотація

Стаття зорієнтована на опис диференційних ознак термінологічного поля та терміносистеми; з’ясування універсальних принципів наповнення та структурації термінологічного поля в мові.

Нумерація сторінок015-018
Додаток
[file] 5.pdf


Література: 

1. Володина М.Н. Когнитивно-информационная природа термина (на материале терминологии средств массовой коммуникации) / М.Н. Володина. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 257 с.
2. Головин Б.Н. Типы терминосистем и основания их различия / Б.Н. Головин // Термин и слово: [межвуз. сб.]. – Горький : Изд-во ГГУ, 2000. – С. 3 – 10.
3. Грицьків А.В. Міжсистемна взаємодія як чинник термінотворення (на прикладі англомовних фінансових термінів) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол наук : 10.02.04 / А.В. Грицьків. – Львів, 2004. – 20 с.
4. Даниленко В.П. Теоретичні та практичні аспекти нормалізації наукової термінології / В.П. Даниленко, Л.І. Скворцов // Мовознавство. – 1980. – № 6. – С. 16 – 21.
5. Кияк Т.Р. Вузькогалузеві терміни як основа формування та квазіреферування фахових текстів / Т.Р. Кияк // Вісник нац. ун-ту "Львівська політехніка". Серія "Проблеми української термінології". – 2008. – № 620. – С. 3 – 5.
6. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений: семантика производного слова / Е.С. Кубрякова. – М.: Наука, 1981. – 200 с.
7. Пекарская Л.А. Реализация требований к "идеальному" термину в реально функционирующих терминологиях / Л.А. Пекарская // Термин и слово. – М.: Наука, 1999. – С. 22 – 28.
8. Реформатский А.А. Что такое термин и терминология / А.А. Реформатский // Вопросы терминологии. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 46 – 54.
9. Симоненко Л.О. Українська термінологічна лексикографія за роки незалежності: здобутки і прорахунки // Л.О. Симоненко // Українська термінологія і сучасність : [зб. наук. праць]. – К.: КНЕУ, 2003. – Вип. V. – С. 18 – 22.
10. Суперанская А.В. Общая терминология: Вопросы теории / А.В. Суперанская, Н.Д. Подольская, Н.В. Васильева. – М.: Наука, 2004. – 243 с.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 15-18.