Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 1 користувач та 3 гостя.

Користувачі на сайті

  • rhumbabreakthrough

АБРОМОРФЕМИ ПРЕПОЗИТИВНОГО ТИПУ ЯК ЧАСТИНИ СКОРОЧЕНИХ КОРЕНІВ ПРИКМЕТНИКІВ


Рік публікації2012
АвториС. Климович
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаабревіатура, абревіатурна морфема, мотивувальний прикметник, складноскорочене слово
Аннотація

У статті з’ясовано особливості мотивувальних прикметників, на основі яких формуються абревіатурні морфеми української мови, проаналізовано структурні та фонетичні закономірності аброморфем препозитивного типу.

Нумерація сторінок020-022
Стаття мовоюУкраїнська


Література: 

1. Дюжикова Е.А. Аббревиация сравнительно со словосложением: Структура и семантика (на материале английского языка): автореф. дис. на соискание научной степени д-ра филол. наук: спец. 10.02.19 „Теория языка” / Е.А. Дюжикова. – М., 1997. – 50с.
2. Катлинская Л.П. Варианты сложносокращённых слов с препозитивними элементами авиа-, авто-, аэро-, кино-, радио-, теле- и др. / Л.П. Катлинская // Терминология и культура речи. – М., 1981. – С. 164−178.
3. Клименко Н.Ф.Осново- і словоскладання у процесах номінації сучасної української мови / Н.Ф. Клименко // Українська мова. – 2003. – № 3-4. – С.83–107.
4. Комлев Н.Г. Компоненты содержательной структуры слова / Н.Г. Комлев. – М.: Изд-во МГУ, 1969. – 192 с.
5. Немченко В.Н. Основные понятия морфемики в терминах: краткий словарь-справочник / В.Н. Немченко. – Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1985. – 216 с.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 16. - С. 20-22.