Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 6 гостей.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Рік публікації2016
АвториОгієнко Марина
Мова статтіУкраїнська
Ключові словалінгвістика, спеціальні слова, термін, термінознавство
Аннотація

Статтю присвячено аналізу вивчення ролі слова в комунікації. Простежено зв’язок розвитку мови з історією культури, визначено комунікативну роль слова. Особливу увагу приділено актуальності вивчення спеціальної лексики, оскільки зростання числа термінів різних наук випереджає зростання числа загальновживаних слів мови.

Нумерація сторінок036-039
Додаток
[file] 036-039.pdf


Література: 

1. Верещагин Е. М. Язык и культура / Е.М. Верещагин, В.К. Костомаров. – М., 1983. – С. 54 – 68.
2. Виноградов В. В. Лексикология и лексикография / В. В. Виноградов. – М. : Наука, 1977. – 312 с.
3. Винокур Г. О. Грамматические наблюдения в области технической терминологии / Г. О. Винокур. – М. : Изд-во Московского ин-та ист. филос-и и литр-ры, 1939. – 354 с. – (Труды Московского института истории, философии и литературы ; т.5).
4. Гринев С. В. Введение в терминоведение / С. В. Гринев. – М. : «Моск. лицей», 1993. – 309 с.
5. Гринев С. В. Исторический систематизированный словарь терминов терминоведения / С. В. Гринев. – М. : Изд-во МПУ, 2000. – 144 с.
6. Дрезен Э. К. За всеобщим языком. Три века исканий / Э. К. Дрезен. – М. : Едиториал УРСС, 2012. – 272 с.
7. Лейчик В. Соизмеримость научных теорий и анализ терминологических определений / Владимир Лейчик, Сергей Шелов // Научно-техническая информация. Сер.2. – 1991. – № 8. – С. 12 – 18.
8. Лотте Д. С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов / Д. С. Лотте. – М. : Наука, 1982. – 149 с.
9. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии. Вопросы теории и методики / Д. С. Лотте. – М. : Наука, 1975. – 161 с.
10. Методы автоматического анализа и синтеза текста / [Пиотровский Р. Г., Билан В. Н., Боркун М. Н., Бобков А. К.]. – Минск: Вышейшая школа, 1985. –222 с.
11. Реформатский А. А. Введение в языковедение / А. А. Реформатский. – М. : Аспект-Пресс, 1996. – 536 с.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2016. - № 26. - С. 36-39.