Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 5 гостей.

ФОРМУВАННЯ МАТРИЦІ ГЛОБАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ


Рік публікації2016
АвториАношкова Тетяна
Мова статтіУкраїнська
Ключові словавміння та навички, глобалізація, глобальна компетентність, підготовка молодих спеціалістів, реформування вищої освіти
Аннотація

У статті визначено поняття глобальної компетентності та виявлено основні складові глобальної компетентності. Застосовуючи методи аналізу та синтезу робіт іноземних дослідників, було викладено та схарактеризовано базові знання, вміння, навички та цінності, необхідні для глобально компетентного випускника вищого навчального закладу. За допомогою аналізу та системного підходу було створено матрицю глобальної компетентності, яка може застосовуватися для підготовки молодих спеціалістів українських університетів. На основі отриманої матриці було виведено базові концепти, які в подальшому можуть застосовуватися для реформування системи вищої освіти України.

Нумерація сторінок137-141
Додаток
[file] 137-141.pdf


Література: 

1. Авшенюк Н. М. Міжнародні підходи до обґрунтування глобальної компетентності вчителя [Електронний ресурс] / Н. А. Авшенюк – Режим доступу до ресурсу: http://lib.iitta.gov.ua/4037/1/Binder1.pdf.
2. Аношкова Т. А. Інтерпретація глобальної компетентності та аналіз суміжних понять / Т. А. Аношкова. – Київ, 2016. – 136 с. – (Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції, 24 березня 2016 р.).
3. Горбунова Л. С. Транскультурна компетентність: освітній шлях до глобальної культури миру / Л. С. Горбунова. // Філософія освіти. – 2014. – №2. – С. 141–167.
4. Радченко Т. А. Швейцарський досвід організації навчального процесу на засадах полікультурності у вищій школі / Т. А. Радченко // Порівняльно-педагогічні студії. – 2015. – № 2. – С. 70–76.
5. Реймерс Ф. Навчання глобальній компетенції [Електронний ресурс] / Фернандо Реймерс // Гарвардська вища школа освіти. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: https://www.neafoundation.org
6. DeBoer J. Developing Direct Measures of Global Competence [Електронний ресурс] / J. DeBoer, G. Stump, F. Carter-Johnson // MIT Teaching and Learning Laboratory. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://tll.mit.edu/sites/default/files/examples/GCS%20ASEE.pdf.
7. Mansilla V. B. Educating for Global Competence: Preparing Our Youth to Engage the World / V. B. Mansilla, A. Jackson. – New York: Council of Chief State School Officer & Asia Society Partnership for Global Learning. – 120 с.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2016. - № 26. - С. 137-141.